Conrad Johansson

levde mellan åren 1869-1948 och var en odalman av den gamla stammen. Han lade ner kraft, intresse och energi på de båda gårdar han brukade, Gibbonäs och Ytterby. De tillhörande skogarna låg honom också varmt om hjärtat och han gjorde stora förbättringar både beträffande lantbruk, skogsbruk och byggnader. Han ansågs som en av Hammarkinds härads mest kända män och innehade flera kommunala och allmänna uppdrag. Han framstod verkligen som en människa, vilken stod med båda fötterna på jorden. Hans andra intressen var många. I flera hem i trakten finns bevis på hans skicklighet som träslöjdare och vid vägkanterna kan man se prov på hans skicklighet och rika poetiska ådra i form av fem vägstenar som finns i bygden. Dottern Ruth drev sedan ett pensionat i Ytterby.
Läs mer under rubriken Vägstenar

 

 

 

 

 

 

 

Reportage om Conrad Johansson:
Utdrag ur Expressen 1995
Reportage ÖD 1940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.