Lanthandeln

Lanthandel på Södra Finnö

Affären på landet var en föregångare till våra dagars varuhus. Här fanns allt man behövde i ett hushåll, specerier, tyger, skor, järnvaror, fotogen och mycket annat. Alla specerier var i lös vikt och mättes upp allt efter kundens önskemål. De som expedierade måste vara kunniga i huvudräkning ty någon elektrisk kassaapparat fanns ej.
Affären var också en träffpunkt för bygdens innevånare. Här bjöd gubbarna varandra på en pris snus och fick höra senaste nytt. Från torpen kom gummorna med smör och ägg som de sålde till handlaren. Många hämtade sin post i affären, kanske kunde man få låna telefonen i något viktigt ärende. Det var långt ifrån alla som hade en egen.

Mer om lanthandeln genom tiderna

Comments are closed.