Ytterå mejeri

Fam Skagerström, Arne Rolf, Ester Rolf med Rune på armen, Henning Rolf, Sten Andersson, Tallborg, Rut ? Henning Brunnberg, Anette Skagerström, Bror och Folke Rolf

I Kullborgs skola samlades den 7 maj 1910 några lantbrukare från orten för att höra om intresse fanns att bilda en andelsmejeriförening. En kommitté bildades:
Greve Mörner, Herrborum, Conrad Johansson Ytterby. Carl Carlsson Askesum Fredriksson Hersebråta.
C Herrman Norrum.

Hammarkinds mejeriförening bildades 23 juli 1910.
Man beslöt att köpa tomtmark av Johansson i Ytterby och att namnet skulle vara Ytterå. Till byggmästare antogs David Johansson, Bråsätter. Hans anbud var 8 400 kronor.
Den 24 juli var mejeribyggnaden färdig att tagas i bruk. Det var 25 stycken medlemmar som satsade 12 106 kronor. Hela anläggningen som bestod av den tidens moderna maskiner kostade omkring 25 000 kronor.

Mer om Ytterå mejeri

Comments are closed.