Inskriptioner

Vid Glädjebacken 45 km från Norrköping

”Den bygd dig en gång Herren gav
du trygga folk från slätt och hav
skall aldrig fegt du svika
Den binder dig med tusen band
vid åker, skog och älv och strand,
den är din arvslott rika”

Vägkorset Ytterby

”Halt
OBS
Hitåt, ditåt vägar gå
men den ändlösa når inga mål
Vandrare har du ett mål?
lycklig då
Marsch gå – på vägen ditåt
Men saknar du mål olycklig då
ty säkert fåfäng ändå
den ändlösa väg du luffar uppå”

Vid Gibbonäs gård 45 km från
Norrköping via Stegeborg

”Du folk från slätt och skär
vad ödet än i skötet bär
och framtiden må giva
av sorg och fröjd, av ve och väl
bevara blott en trofast själ
då skall du svenskt förbliva”

I skogen vid Kyrkvägen:

”Helig är – håll den så -
men äfven trogen vakt
om den din fosterjord
dig anammat med sin must
till tankens man med kraft och lust
I gengäld åt din jord
bryt med din kraft en väg
rakt de ädla målen på”
Vägen hålls städs ren och fast
med tankens klara sol
att lusten hos det folk, som tror
på Gud, bygger och bebor
moder Sveas land
söker sig den vägen fram
men icke den varpå
den drunknar uti smuts och damm

På vägen mellan Gibbonäs och Frugelöt

”Vide och härliga fädernesland
blånande skogar o glittrande strand,
gyllene tegar kring soliga gårdar,
spirande blomster vid åldriga vårdar
Herren dig hägne och bärge
vide och härliga Sverige”

Comments are closed.