Nya dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj införs en ny EU-förordning, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL).

Som medlem har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig.

Nartorp – Börrums hembygdsförening har ett register som behandlar personuppgifter, vilket är vårt medlemsregister. Registret används enbart till föreningens egna utskick och lämnas inte vidare till annan part.

Registret ligger i en privat PC som ingen utomstående har tillgång till. De uppgifter som lagras i registret är namn, mejl, telefonnummer, postadresser samt betalningshistorik över medlemsavgift.

På begäran som sker till styrelsen raderas alla uppgifter kring ditt medlemskap

Comments are closed.