Albin Cullberg Senior

1860 utsågs Löjtnant Sten Albin Cullberg till gruvbolagets disponent för gruvan och köpte då även Nartorps gård. Han kom ursprungligen från Adelsnäs i Åtvidaberg. Familjen kom att bestå av hustrun Willhemina och barnen, Sigrid född 1854 och sonen Albin jr född 1875. Han gjorde omfattande renoveringar av både gård, gruva och omtilliggande omgivningar.
Löjtnant Sten Albin Cullberg drev Nartorps gruvor fram till 1873 då gruvan såldes till ett nytt bolag. Vid hans död år 1904 tog sonen Albin Jr över gården men han ägnade sig mer tid åt gruvsökeri och politiskt författarskap än åt gårdens drift och Nartorps gård förföll sakta
innan den såldes år 1913.

Läs mer om familjen Cullberg

 

 

 

 

Comments are closed.