Gruvorna

Nartorps Gruvor
Järnmalmsfyndigheten i Nartorp upptäcktes i början av 1800-talet. Gruvbrytningen bedrevs mellan åren 1817 – 1927 då den nedlades. Från 1817 till 1911 ägdes den av olika intressenter. Sedan köptes gruvan av ett tyskt bolag som drev den fram till nedläggningen 1927. Under åren bröts ca 300 000 ton järnmalm, varav merparten skeppades till Tyskland.

Dokument och foton finns bevarade inom hembygdsföreningen.

Läs mer om Nartorps gruvor

Petängsgruvan
Petängsgruvan som gick under benämningen ” lilla Helvetet” var i drift redan på 1400-talet. Gruvdriften lades ner i mitten av 1800-talet.

Petängsfältet, A Cullberg

Promemoria, A Cullberg

Läs mer under rubriken ”Lilla Helvetet” – en tidningsartikel från 1958 på menyn Forskning

Ormestorpsgruvan
Ormestorpsgruvan var i drift från 1750 till slutet av 1700-talet. Där fanns också en masugn där man smälte malmen så det blev rent järn.

Läs mer under rubriken ”Hammarkinds gruvhistoria” på menyn Forskning

 

 

Comments are closed.