Linbanan

Det har gjorts en omfattande inventering av den gamla linbanan har. Vår tanke är att den ska dokumenteras för kommande tider. Före detta gruvarbetaren Gösta Ohlsson har varit vår stora medhjälpare. Hembygdsföreningen riktar ett stort tack till Gösta för all hjälp.

Längd: 6 km. Därav Nartorp – vinkel 2,3 km, 5 st kabellängder, vinkel – Björnvik 3,6 km, 7 st kabellängder.
Byggnadsår: 1912-1913. Norskt byggnadsföretag. Bruno hette den byggansvariga.
Antal plåtburkar: cirka 60-65 samtidigt på banan.
Allt material till byggandet transporterades med hästar. Telefonledning gick längs med linbanan på särskilda telefonstolpar.

Linbanan lades ned samtidigt med gruvan i december 1927.

Läs mer om linbanan

Comments are closed.