Socknarna

Nartorp ligger mellan Börrum och Skällvik och tillhör Skällviks socken. Axel Furéh som var verkmästare i Nartorps Gruvor har skrivit en ingående skrift om Skällviks socken under ungefärligt 1950-tal  och åren dessförinnan. Här kan man läsa om bland annat lantbruket, bussförbindelser, fattigvården, skatter, brandskyddet och kyrkan samt mycket annat. En liten skrivelse finns här också om Börrums socken och kyrka, se bifogade pdf-filer:

Skällviks socken, Axel Fureh

Börrums socken


 

 

 

Comments are closed.