Vägstenar

Färdas du på vägen Bråta by/Ytterby-Frugelöt alldeles runt inre Gropviken och är lagom uppmärksam,upptäcker du några märkliga granitstenar med inskriptioner alldeles vid vägkanten. De är inga vanliga vägmärken. De rikliga inskriptionerna hyllar och ärar fosterland och hembygd på ett alldeles speciellt sätt.

Stenarna, som restes i början på 1920-talet, har som upphovsman Conrad Johansson. Han levde mellan åren 1869-1948  och var en lantbrukare av den gamla stammen. Han lade ner kraft och energi på att bruka mark och skog runt sina gårdar Ytterby och Gibbonäs. Conrad Johansson reste 5 milstenar med inskriptioner med hyllningar till hembygden och fosterlandet . Fyra av stenarna finns på den ovan nämnda vägsträckan medan en femte sten är uppsatt vid stigen cirka 300 m sydväst om Gibbonäs gård. Denna sten är sämst bevarad och ganska svårtydd medan övriga stenar ha hög kvalitet.

Läs mer om Conrad Johansson under menyn Personligheter

Comments are closed.