Nöjen

Logen Gruvan
Ungefär vid mitten av 1800-talet började frikyrkorörelsen utvecklas i Sverige. Något senare började nykterhetsrörelsens idéer att få fäste. Godtemplarlogen infördes i Sverige 1877 av baptistpastor Bergström från Göteborg, och spred sig snabbt över landet. Den stod då på kristen grund men tillhörde inget samfund.

1889 den 10 februari, började bröderna Axel och Anton Andersson bygga det hus som senare skulle bli logelokal. Den fick namnet Lindesborg och låg på den plats där Dalhem nu ligger. Tomten uppläts av Nartorps ägare, Albin Cullberg och husbygget genomfördes av frivilliga krafter. Logen fick namnet Gruvan. Ordenshuset innehöll förutom lokal två stycken lägenheter. Den ena för vaktmästaren den andra för uthyrning. Det var Adolf Andersson med familj som bebodde den fram till 1906 då Björkliden stod färdigt.

Logen i början av 1900-talet

 

 

Comments are closed.