Styrelsen

2023
Styrelsen:
Fredrik Lönnberg    ordförande     070-306 34 89
Maria Lönnberg     vice ordförande  
Ann-Lis Enlund     kassör     	  070 - 7273223
Kalle Kennås      sekreterare     070 - 6433103 
Lillemor Björling   Ledamot    	  
Johan Silfverhejlm   Suppleant 	  070 - 6639150
Eva Nilsson      2:Suppleant     070 - 4416732
Annie Bergström    revisor       070 - 5429906

Valberedning: 
Sandra Fornell
Niclas Johansson 

Aktivitetskommitté: 
Maria Wedelin 
Maria Lönnberg 
Lillemor Björling 

 

Comments are closed.