Albin Cullberg Junior

Carl Albin Folke Waldemar Cullberg föddes 29 december år 1875. Fadern hette också Albin och var löjtnant vid Jämtlands Fältjägareregemente, gruvdisponent och godsägare. Modern hette Wilhelmina. Albins  syster hette Sigrid, född 1854.
Familjen kom till Nartorp i början av 1860-talet och blev ägare till Nartorps gård och marken där gruvorna var belägna.
Han undervisades av guvernant och blev därmed avskärmad från jämnåriga kamrater, men det berättas att han brukade samla traktens barn och leka härförare. Han red i spetsen på sin häst och fäktade med ett träsvärd och hans ”här” (barnen) var utrustade med träpåkar.

Mer om Albin Cullberg Jr

Albin Cullbergs egna visor

 

Comments are closed.