Vägstenarna 2012

2012 skiva 1 006

Sten3 efter restaurering

Sten3 efter restaurering

Bookmark the permalink.