Vägstenarna 2012

2012 skiva 1 003

Vägsten 2 efter restaurering

Vägsten 2 efter restaurering

Bookmark the permalink.